Categoriearchief: Volle Manen

MP3: Crystal Skull LeMUria spreekt over de Volle Maan Meditatie 21 maart 2019

De MP3 staat verderop in dit Bericht, maar lees vooraf eerst het volgende:

21 maart 2019 wordt een hele bijzondere dag in de geschiedenis van Moeder Aarde, want op één dag is het zowel Volle Maan, Lente-Equinox met nog een 3-3-3 Portaal, voor jawel, de 3e keer deze maand. Hiermee wordt Veelvoudig ons Drievoudig (lees: man/vrouw/kind) Innerlijke Bewustzijn aangetrild om heilige verbindingen op een Goddelijk niveau te brengen. Het niveau van LeMUria waar de 3-3-3 frequentie ons trapsgewijs naar toe op wil tillen!

Doe dus alsjeblieft weer gratis mee aan mijn Wereldwijde Meditatie Oproep, om Moeder Aarde, jouw eigen LeMUriaanse afkomst, je  voorouders & jezelf te steunen in deze bijzonder heftige roerige TussenTijd op weg om Eenheidsbewustzijn te bevorderen, levend  op Moeder Aarde. Het meedoen op Afstand zal ook jou meer rust en warmte bieden, gedragen door mijn Kwan Yin Eenheids Veld vanuit LeMUria.


Profeet Elia Grot – Karmel Berg – Haifa – Israël

Op donderdagavond 21 maart 2019 van 20 – 21 uur, leid ik een grote LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantumhealing vanuit een hotel in Haifa, Israël, vlakbij de Grot waar de Profeet Elia zich schuil heeft gehouden, in een Drakenrots vlak aan de Middellandse zee. In deze krachtige omgeving hebben daarom ook Oma Anna & Moeder Maria gewoond. Ook Meester Jezus, Maria Magdalena hadden beide de leiding over een eigen groep mannelijke en vrouwelijke Apostelen. Zij namen hen regelmatig mee naar de Heilige Bergen in deze omgeving, omdat deze Bergen Grote Heilige Poorten (Toegangspoorten-Sterrenpoorten) waren tussen Hemel & Moeder Aarde met een verhoogde energie triling. Op deze Bergen ontvingen zij dan Boodschappen met antwoorden daarin uit de Spirituele Dimensies, bijvoorbeeld van de Profeten Elia en Mozes, maar ook van de Goddelijke Moeder LeMUria.


Hand van Meester Jezus

Alle deelnemers van mijn LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantumhealing, die zich inmiddels opgegeven hebben, zullen met het Hoger Bewustzijn naar Israël meegenomen worden op 21 maart.
Afgestemd op elkaar zullen wij dan als één LeMUriaanse Moeder Lichtkring, hier samen onder leiding van Meester Jezus, als Oud LeMUriaan, de Heilige Drie-eenheid Vortex mogen gaan heropenen & activeren op de Kwan Yin Lemniscaat Drakenstroom.
Alle belangrijke Poorten bestaan altijd uit 3 gebieden die op elkaar afgestemd staan (dit vormt een Drie-eenheid).
De Hoofdvortex van het Luchtelement op Moeder Aarde, ligt in het gebied: 1) Egypte rond Gizeh, 2) Israël met haar Heilige Bergen, 3) Mount Sinaï en zal als Goddelijke LeMUria Toegangspoort gaan dienen om een Verruimend Kanaal te creëren om de Heilige Moeder Energie in de Kwan Yin Lemnisaat Drakenstroom te pompen.


Kwan Yin Drakinnen Lemniscaat met daarin de 4 Hoofdvortexen

Als jij mee doet op afstand door in Meditatie te gaan op 21 maart van 20-21 uur en je aandacht richt op mijn Sterrenpoort of Maria van der Geest, zal je zeker ’n uur lang ook aangeraakt worden door deze prachtige Moeder Maanenergie.
Wie zich opgeeft en voortaan mee doet eens per kwartaal? Wordt 3 maanden lang begeleid en gedragen door mijn Kwan Yin Moederveld en ontvangt hiervoor eens per kwartaal een op haar persoonlijkheid afgestemde en gecodeerdeMp3. Opgeven kan reeds voor 21 juni. Na betaling start de ondersteuning voelbaar!

Tot slot:

Weet dan ook dat vlakbij Haifa  de belangrijkste Michaël-Maria-Maria Magdalena(draken)leylijnen eindigen in Mediggo (het oude Armageddon) en dan afbuigen de binnenaarde in om uit te komen in het Versteend Hout Domein onder en rondom de  Uluru Rock.

Michaël-Maria -Maria Magdalena (Draken) Leylijn –
startend links bij Skellig Michel, een eilandje bij Ierland en uitkomend in het Karmelgebergte Israël

Hier aangekomen zal zij vanuit het Gouden Schelpenbewustzijn, eerdaags ook weer nieuwe opgewaardeerde Her-Scheppende LeMUriaanse coderingen omhoog gekaatst worden om nieuw leven elders te schenken. De Helende LeMUriaanse klanken zullen dan via het LeMUriaans uitgelijnde Bronnenstelsel letterlijk weer terugstromen in het bewustzijn van al het leven op Moeder Aarde. En Wie Weet ben jij ook wel zo’n LeMUriaanse gecodeerde ziel, die van oudsher wacht op een antwoord uit dit Gouden Schelpenbewustzijn in LeMUria! Hetzal je dan ná 21 maart 2019 in een Magische Stroomversnelling brengen. Let maar goed op! Aanvaard dit dan gewoon en barst niet in strijd uit met jezelf en je omgeving, als zich plotseling belangrijke veranderingen aandienen in je leven! Wees blij en Dankbaar!

Om je hierbij een flinke steun in de rug te geven, wil het Uluru Rock Bewustzijn via de Crystal Moeder Skull LeMUria, & Moeder Hathor, die zich continue verplaatst van rots naar berg etc., over heel Moeder Aarde, een belangrijke Boodschap aan jou doorgeven. Dit is voor de luisteraar meteen een 2e LeMUriaanse Inwijding dit jaar. Ga er dus even goed voor zitten als je onderstaande MP3 afspeelt, anders zal zij zich niet goed met je kunnen verbinden. Daarom  is het ook aan te bevelen om krachtige mee te gaan zingen met de Gaté Gaté Mantra, waarmee onderstaande MP3 opname opstartte.

Hierbij voeg ik graag een Gebed toe gericht aan de Moeder der Moeders: Anna, de Moeder van Maria en Oma van Meester Jezus

Lieve Anna

Lieve Anna, je bent van Oorsprong een LeMUriaanse Ziel
de Moeder der Moeders, een Moederhart vol van Vrede

Je brengt Harmonie en Blijheid, waar nog onenigheid is
Je brengt Warmte en Moederliefde, waar nog eenzaamheid is
 En waar verdriet is, schenk jij ons weer Hoop

Lieve Moeder Anna
Ik vraag je om jouw Sterren Mantel der Liefde
Om mijn schouders heen te slaan
Zodat ik werkelijk durf te stralen en te Zijn wie ik werkelijk ben
Dan pas kan ik mijn Passie weer volledig leven

En net als jij een Liefdesstroom vol Zonneschijn, Begrip & Compassie
vanuit mijn gevulde Gouden LeMUriaanse Hart
over en door heel Moeder Aarde laten stralen
Naar alles wat leeft en mijn Pad kruist

Lieve Moeder Anna
Ik vraag je jouw Sterren Mantel der Liefde
ook om de schouders van alle overige Oud LeMUrianen te leggen
Met name om hen, die zich eenzaam en alleen voelen
Die in angst, verdriet of armoede leven

Zodat de Liefde van Vrijheid, Vrede, Mededogen & Barmhartigheid
vanuit jouw Moeder Tempel van LeMUria
ook alle LeMUriaanse Harten zal bereiken, vervullen en doen stralen
Tot wij allen weer verenigd als één LeMUraanse Familie 
op Moeder Aarde in Vrede zullen asamenleven

Dit vraag ik namens mezelf, alle Oud-LeMUrianen
als mijn Gouden SterrenZielzelf in LeMUria

 Maria van der Geest – Sterrenpoort

www.sterrenpoort.com

MP3 LeMUria Kwan Yin Nieuws

8 januari 2019 Openbaring door de Hoge Moeder Raad van LeMUria Terwijl ik startte met een sessie in mijn praktijk, kwam de Moeder Raad door van uit de Zingende LeMUria Piramide Tempel, welke op 6 januari heropend was. Zij spraken via mij een Boodschap uit voor wie mijn Sterrenpoort werk volgt. Onderstaande Mp3 lijkt daarom wat abrupt te eindigen, maar dit komt doordat het hier tevens een privé consult betrof en ik niet wilde hebben dat dit op het internet zou komen i.v.m. de privacy wetgeving! Duur is 21.22 min.

Let op: de informatie in deze Openbaring is beter te volgen als je voorafgaande aan het beluisteren van bovenstaande MP3, eerst mijn vorige Blog Bericht hebt gelezen van 7 januari 2019.

Hieronder voeg ik een schema toe, waardoor je zelf kunt volgen welke energieën in 2019 een belangrijke rol zullen gaan spelen bij het heropenen en activeren vanuit het Moeder LeMUria Domein onder de Uluru Rock. Misschien een TIP om het zelf uit te printen? Zeker als je interesse hebt in het meewerken voor Moeder Aarde om LeMUria verder te integreren tijdens de Volle Drakinnen Manen in samenwerking met de Goddelijke OerMoeder Kwan Yin én zelf het ontvangen van transmuterende coderingen tijdens de Volle Manen

KLIK HIER VOOR AANVULLEND SCHEMA OP MP3
IN 2019 STAAN DE VOLLE MANEN IN HET TEKEN VAN DE MOEDER KWAN YIN DRAKEN