Tagarchief: Uluru Rock

Het Schelpen Bewustzijn 1

Onze levende en ademende Moeder Aarde heeft vortexen, chakra’s en meridianen waarbinnen haar energie zich voort beweegt en het leven zich voort kan planten. Net zo als in een menselijk lichaam, leeft haar Bewustzijn in velerlei vormen. Vandaag ga ik het hebben over het Bewustzijn van de Schelpen. Vroeg of laat word je door schelpen ‘geroepen’ en aangeraakt, waardoor sommige mensen er hun huis mee vol hebben liggen. Als je dit leest, begrijp je waarom!

 


De Murray River, lopend ten zuiden van de Uluru Rock in Australië en is een bijzondere rivier. Hier zijn vele fossielen gevonden waaronder hele oude schelpen. Zij stroomt dwars door een vallei en vormt de drakenenergiestroom op de leylijn dwars door Australië. De Murray River is van Oerbelang, want zij stroomt als een Ei-eileider tussen de onderaardse gewelven van de Uluru Rock richting de Aardse baarmoeder in Wilpena Pound, waar de Oermoeder haar leven schenkt vanuit de LeMUria Bron.


Wilpena Pound – Australië

De Murray Rivier in Australië ontvangt haar waterstroom vanonder uit de MoederBron, Holografische signaturen vervoerend van de OerMoeder. Deze stroom wordt aangevuurd door de Moeder Kwan Yin Drakinnen om uitgezaaid te worden onder de ‘Tafelberg’ van Wilpena Pound.  De aboriginals van Adnyamathanha waren de oorspronkelijke bewoners van Wilpena Pound. De Adnyamathanha vertalen pond in ‘ontmoeting’ of ‘initiatieplaats’ in hun eigen taal. De Yura Muda (verzameling van taal en cultuur van de Adnyamathanha) gaf het verhaal door over hoe Wilpena Peak ooit ontstond: Twee Akurra’s (slangen) aten een grote hoeveelheid mensen op die bijeen waren voor een feest, Hierdoor waren de slangen niet in staat om van hun eet terrein te gaan. Het hoofd van de mannelijke en vrouwelijke slangen vormde respectievelijk St. Mary Peak en Beatrice Hill, exact op de Meridiaan die Australië doorkruist van Bairnsdale via de Uluru Rock naar Beagle Bay en uitkomt op Balie.
Balie ligt op haar beurt in hart van de LeMUria Lemniscaat Drakenstroom, zodat alles wat hier naar toe stroomt, over heel Moeder Aarde verspreid zal worden. Dit onder invloed van de lucht-, water- en vuurstromen Op en IN de aarde, uiteraard afhankelijk van het SEIZOEN op het noordelijk én zuidelijk halfrond.

 

Bewustzijn van de Schelpen

Dat er in Murray River fossielen, waaronder zeer oude schelpen zijn gevonden, is hierdoor natuurlijk niet verwonderlijk. Als hier de bakermat ligt van al het leven, kan je dus concluderen dat schelpen over bijzonder boven magische yin-krachten beschikken.

Nu zijn er talloze bewustzijnsvormen die wij als onze beschermers zien en hoeders van de natuur zijn. Zo kennen we de Engelen, Dolfijnen, Walvissen, Boomwezens, Elfjes, Eenhoorns, Leprachauns, Zeemeerminnen, Draken etc.

Maar ook de Schelpenwezens hebben zo’n magisch Bewustzijnswereld die hebben bijgedragen het leven op Moeder Aarde vorm te geven, dus ook JOU!

Wat echter het aller belangrijkste is voor ons? Ze hebben het ook al die miljoenen jaren weten vast te houden in de oorspronkelijke settings.
Het bewustzijn van de Schelpen staat hierdoor het dichtste bij de Oer LeMUriaanse binnenwereld. Naast de kristallen en edelsteengrotten, kan ook jij je mogelijk wel voorstellen hoe zo’n schitterende LeMUriaanse Schelpenstad er uit kan zien. Opgebouwd uit talloze magnifieke parels ingelegd in goudgeel zonnig barnsteenhars in parelmoerkleurige nissen, waar doorheen de Oermoeder haar galmende geluiden voortbracht.

Schelpen die nu weer tot leven geblazen worden via mijn Sterrenpoort en de oude LeMUriaanse herinneringen via de Taal van Klank, Kleur & Licht als Trompetgeluiden in mijn oren doen schallen.

Een reuze Abalona schelp op het strand van Nieuw-Zeeland

De Schelpen hebben haar eigen domeinen vastgelegd, vaak in gebieden waar veel zandverstuivingen hebben plaatsgevonden en waaruit vele kalkgronden en rotsen zijn ontstaan. Hier speelden de meest uiteenlopende schelpdiersoorten een belangrijke rol. Net als bij andere diersoorten kennen we hele kleine als grote soorten, maar ook in vele kleuren en vormen zijn ze ontstaan onder invloed van de toen geldende Kosmische binnenstromende Klanken, Regenboog Kleuren en Lichtsoorten.
Zij hebben zich door de zeestromen, de golven en de wind mee laten voeren om zó de eerste Scheppingsfrequenties te verspreiden en de basis te leggen waaruit Moeder Aarde verder geschapen werd. Zet een hoornschelp maar eens op je oor én je hoort de zee er nog altijd in ruisen. Wonderlijk mooi toch!

Dit was bij de aanleg van het Oude LeMUria, vanonder uit een kristalwereld waar noch een moeder, noch een vader aan te pas kwam om nieuw jong leven voort te brengen. Het Androgyne Tijdperk.

Wie al eens zelf op zoek is gegaan naar de mystieke betekenis van o.a. Schelpen, zal ontdekt hebben dat:

  • Schelpen samen met de Parels, altijd symbool hebben gestaan voor de Wateren en de Moeder Maan.
  • De Tweekleppige schelp hierbij het meest als voorbeeld gesteld is en vergeleken wordt met een Moeder vulva.
  • Parels in schelpen (oesters) groeien, zoals een baby in de moederschoot.
  • Het woord voor oester in het oud-Deens ‘kudefisk’ was en Kude stond voor vulva!

En NU komt het……..

Diep onder de versteend hout gewelven van de Uluru Rock, die kilometers onder de grond ligt met daarin waterbronnen, meren, grotten, ligt diep verborgen en ver weg uit het blikveld van mensenogen een waarachtige VERGULDEN LEMURIAANSE TWEEKLEPPIGE SCHELP welke de mond vormt van de baarmoeder, waaruit al het leven ons geschonken wordt. RETTEKETET  RETTEKETET  RETTEKETET! Op beide Gouden Kleppen kaatsen de uit de Kosmos ontvangen Zonne Klanken & Regenboogkleuren omhoog via de waterwegen!

Doorheen deze gouden schelp worden alle 13 LeMUriaans Tonen & Kleuren opnieuw geboren van januari t/m december 2019.

Veel schelpen zijn drager van krachtige frequenties, geluiden die wij niet meer in ons bewustzijn met ons mee droegen. Hiervoor waren we te ver afgezakt in Trillingsfrequentie, waardoor mede ons helende vermogen en immuunsysteem aan lager wal raakte. Ziektes als Taaislijm, Bronchitis, het onvermogen de longen als een diepgaande reinigend mechanisme te zien, afgestemd op onze Zielenlijn, was totaal de mist in gegaan. Dit kunnen we in 2019 helpen om te buigen.

DOE JIJ OOK MET MIJ MEE? GEEF JE DAN NU OP VOOR DE 5 GROEPS AFSTANDS KWANTUM HEALINGEN OP 21 MRT-21 JUNI-21 SEPT-21+30 DEC en help Moeder Aaarde én jezelf als eerste te genezen van gif, trauma’s en mismutaties. Als Oud LeMUriaan ben je daarom nu op Moeder Aarde aanwezig!
Vergeet niet: Het zal je eigen zelfhelende vermogen én immuunsysteem een enorme Booster geven, doordat ik jouw D.N.A. zal mogen herstellen van mis-aanhechtingen. Hiervoor zal ik je soms midden in de nacht ‘ophalen’ en voor het ochtendgloren zorgen dat je tocht uitgerust wakker wordt!

Aanbieding: je betaald voor 4 i.p.v. 5 Groeps afstandshealingen
=  € 132

Opgeven: maria@sterrenpoort.com

Wordt vervolgd

De GROOTMOEDERS van Uluru & Tongariro met een Boodschap vanuit de Eeuwige Stilte

Boodschap vanuit de Eeuwige Stilte

 

EEUWIGE EENHEID

DIE IN STILTE TEGEN ONS ZINGT

DIE ONS DOORDRINGT, ALLES OVERSTIJGT EN BIJBRENGT

DOOR ONS IN ELKANDER TE SPIEGELEN

ZONDER OORDEEL

 

EEUWIGE STILTE

BEGELEID ONZE STAPPEN MET JOUW VURIGE MISSIE

LANGS DE LEMURIAANSE OERWATEREN & LUCHTEN

DAT WIJ DOOR TE SPELEN

MET ALLE AARDSE ELEMENTEN

DE LESSEN OP ONZE LEVENSWEG 

ZULLEN ONT-MOETEN EN INZIEN

WIJ ZEGGEN: ONTMOET & ZIE IN

ONS GROTE MOEDERDOEL 

EN LEER HAAR TE EERBIEDIGEN

 

EEUWIGE INFLUISTERING

BEVLOEI ONS MET JOUW FLUWELEN WIL

ZODAT WIJ ALLES MET RESPECT  AANRAKEN

HELP ONS

 VANUIT ONS HOGER HART
ONS UIT TE LEREN SPREKEN

ZODAT WIJ NIEMAND ONNODIG PIJN DOEN

 

EEUWIGE SCHOONHEID

INSPIREER ONS DOOR ONS TE LEREN OBSERVEREN

ZONDER TE OORDELEN

ZODAT WIJ  NIEMAND KWETSEN

 EN NÁ DIT LEVEN OP MOEDER AARDE

DE ZUIVERSTE 

KLANKEN & TONEN-

VOL VAN LEMURIAANSE WIJSHEID –

  NA LATEN TRILLEN


EEUWIGE EENHEID

WANNEER WIJ DAN DOOR ZULLEN REIZEN

NAAR HET EEUWIGE ALTAAR VAN GOD

LAAT DAN ONZE LEVENSCIRKELS TEN EINDE ZIJN GEKOMEN

OP EEN LEMURIAANSE MOEDER GODINNEN AARDE

WAAR ONZE WIJSHEIDS-LEVENSSPIRAAL TOT IN

HET EEUWIGE DOOR
ZAL BLIJVEN GROEIEN

MOEDER LEMURIA “WAAKT OVER ALLEN”

ZODAT WIJ NIMMER MEER ZULLEN VERDWALEN!

The Grandmothers van Uluru & Tongariro Bless YOU ALL

www.sterrenpoort.com