Categoriearchief: Moeder Hathor

MP3: Crystal Skull LeMUria spreekt over de Volle Maan Meditatie 21 maart 2019

De MP3 staat verderop in dit Bericht, maar lees vooraf eerst het volgende:

21 maart 2019 wordt een hele bijzondere dag in de geschiedenis van Moeder Aarde, want op één dag is het zowel Volle Maan, Lente-Equinox met nog een 3-3-3 Portaal, voor jawel, de 3e keer deze maand. Hiermee wordt Veelvoudig ons Drievoudig (lees: man/vrouw/kind) Innerlijke Bewustzijn aangetrild om heilige verbindingen op een Goddelijk niveau te brengen. Het niveau van LeMUria waar de 3-3-3 frequentie ons trapsgewijs naar toe op wil tillen!

Doe dus alsjeblieft weer gratis mee aan mijn Wereldwijde Meditatie Oproep, om Moeder Aarde, jouw eigen LeMUriaanse afkomst, je  voorouders & jezelf te steunen in deze bijzonder heftige roerige TussenTijd op weg om Eenheidsbewustzijn te bevorderen, levend  op Moeder Aarde. Het meedoen op Afstand zal ook jou meer rust en warmte bieden, gedragen door mijn Kwan Yin Eenheids Veld vanuit LeMUria.


Profeet Elia Grot – Karmel Berg – Haifa – Israël

Op donderdagavond 21 maart 2019 van 20 – 21 uur, leid ik een grote LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantumhealing vanuit een hotel in Haifa, Israël, vlakbij de Grot waar de Profeet Elia zich schuil heeft gehouden, in een Drakenrots vlak aan de Middellandse zee. In deze krachtige omgeving hebben daarom ook Oma Anna & Moeder Maria gewoond. Ook Meester Jezus, Maria Magdalena hadden beide de leiding over een eigen groep mannelijke en vrouwelijke Apostelen. Zij namen hen regelmatig mee naar de Heilige Bergen in deze omgeving, omdat deze Bergen Grote Heilige Poorten (Toegangspoorten-Sterrenpoorten) waren tussen Hemel & Moeder Aarde met een verhoogde energie triling. Op deze Bergen ontvingen zij dan Boodschappen met antwoorden daarin uit de Spirituele Dimensies, bijvoorbeeld van de Profeten Elia en Mozes, maar ook van de Goddelijke Moeder LeMUria.


Hand van Meester Jezus

Alle deelnemers van mijn LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantumhealing, die zich inmiddels opgegeven hebben, zullen met het Hoger Bewustzijn naar Israël meegenomen worden op 21 maart.
Afgestemd op elkaar zullen wij dan als één LeMUriaanse Moeder Lichtkring, hier samen onder leiding van Meester Jezus, als Oud LeMUriaan, de Heilige Drie-eenheid Vortex mogen gaan heropenen & activeren op de Kwan Yin Lemniscaat Drakenstroom.
Alle belangrijke Poorten bestaan altijd uit 3 gebieden die op elkaar afgestemd staan (dit vormt een Drie-eenheid).
De Hoofdvortex van het Luchtelement op Moeder Aarde, ligt in het gebied: 1) Egypte rond Gizeh, 2) Israël met haar Heilige Bergen, 3) Mount Sinaï en zal als Goddelijke LeMUria Toegangspoort gaan dienen om een Verruimend Kanaal te creëren om de Heilige Moeder Energie in de Kwan Yin Lemnisaat Drakenstroom te pompen.


Kwan Yin Drakinnen Lemniscaat met daarin de 4 Hoofdvortexen

Als jij mee doet op afstand door in Meditatie te gaan op 21 maart van 20-21 uur en je aandacht richt op mijn Sterrenpoort of Maria van der Geest, zal je zeker ’n uur lang ook aangeraakt worden door deze prachtige Moeder Maanenergie.
Wie zich opgeeft en voortaan mee doet eens per kwartaal? Wordt 3 maanden lang begeleid en gedragen door mijn Kwan Yin Moederveld en ontvangt hiervoor eens per kwartaal een op haar persoonlijkheid afgestemde en gecodeerdeMp3. Opgeven kan reeds voor 21 juni. Na betaling start de ondersteuning voelbaar!

Tot slot:

Weet dan ook dat vlakbij Haifa  de belangrijkste Michaël-Maria-Maria Magdalena(draken)leylijnen eindigen in Mediggo (het oude Armageddon) en dan afbuigen de binnenaarde in om uit te komen in het Versteend Hout Domein onder en rondom de  Uluru Rock.

Michaël-Maria -Maria Magdalena (Draken) Leylijn –
startend links bij Skellig Michel, een eilandje bij Ierland en uitkomend in het Karmelgebergte Israël

Hier aangekomen zal zij vanuit het Gouden Schelpenbewustzijn, eerdaags ook weer nieuwe opgewaardeerde Her-Scheppende LeMUriaanse coderingen omhoog gekaatst worden om nieuw leven elders te schenken. De Helende LeMUriaanse klanken zullen dan via het LeMUriaans uitgelijnde Bronnenstelsel letterlijk weer terugstromen in het bewustzijn van al het leven op Moeder Aarde. En Wie Weet ben jij ook wel zo’n LeMUriaanse gecodeerde ziel, die van oudsher wacht op een antwoord uit dit Gouden Schelpenbewustzijn in LeMUria! Hetzal je dan ná 21 maart 2019 in een Magische Stroomversnelling brengen. Let maar goed op! Aanvaard dit dan gewoon en barst niet in strijd uit met jezelf en je omgeving, als zich plotseling belangrijke veranderingen aandienen in je leven! Wees blij en Dankbaar!

Om je hierbij een flinke steun in de rug te geven, wil het Uluru Rock Bewustzijn via de Crystal Moeder Skull LeMUria, & Moeder Hathor, die zich continue verplaatst van rots naar berg etc., over heel Moeder Aarde, een belangrijke Boodschap aan jou doorgeven. Dit is voor de luisteraar meteen een 2e LeMUriaanse Inwijding dit jaar. Ga er dus even goed voor zitten als je onderstaande MP3 afspeelt, anders zal zij zich niet goed met je kunnen verbinden. Daarom  is het ook aan te bevelen om krachtige mee te gaan zingen met de Gaté Gaté Mantra, waarmee onderstaande MP3 opname opstartte.

Hierbij voeg ik graag een Gebed toe gericht aan de Moeder der Moeders: Anna, de Moeder van Maria en Oma van Meester Jezus

Lieve Anna

Lieve Anna, je bent van Oorsprong een LeMUriaanse Ziel
de Moeder der Moeders, een Moederhart vol van Vrede

Je brengt Harmonie en Blijheid, waar nog onenigheid is
Je brengt Warmte en Moederliefde, waar nog eenzaamheid is
 En waar verdriet is, schenk jij ons weer Hoop

Lieve Moeder Anna
Ik vraag je om jouw Sterren Mantel der Liefde
Om mijn schouders heen te slaan
Zodat ik werkelijk durf te stralen en te Zijn wie ik werkelijk ben
Dan pas kan ik mijn Passie weer volledig leven

En net als jij een Liefdesstroom vol Zonneschijn, Begrip & Compassie
vanuit mijn gevulde Gouden LeMUriaanse Hart
over en door heel Moeder Aarde laten stralen
Naar alles wat leeft en mijn Pad kruist

Lieve Moeder Anna
Ik vraag je jouw Sterren Mantel der Liefde
ook om de schouders van alle overige Oud LeMUrianen te leggen
Met name om hen, die zich eenzaam en alleen voelen
Die in angst, verdriet of armoede leven

Zodat de Liefde van Vrijheid, Vrede, Mededogen & Barmhartigheid
vanuit jouw Moeder Tempel van LeMUria
ook alle LeMUriaanse Harten zal bereiken, vervullen en doen stralen
Tot wij allen weer verenigd als één LeMUraanse Familie 
op Moeder Aarde in Vrede zullen asamenleven

Dit vraag ik namens mezelf, alle Oud-LeMUrianen
als mijn Gouden SterrenZielzelf in LeMUria

 Maria van der Geest – Sterrenpoort

www.sterrenpoort.com

Oproep uit de Moeder Hathor Bron

mijn-eigen-hathorgodinnebeeld2

Ik roep de engelen Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Haar volledige Zielen Wijsheid, haar Zielendelen en haar Heilige Geest te integreren

Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Haar bij dit integratieproces te mogen bijstaan, begeleiden en  helpen leiden tot de juiste activiteiten om zo volledig geïncarneerd op Moeder Aarde te kunnen staan volgens jou uitgestippelde ZielenPlan

Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
De controle over haar gevoelens en gedachten te herwinnen
deze inzichtelijk te maken, te verduidelijken en waar nodig te stimuleren

Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Alle illusies, die tot uitdrukking komen via gevoelens en emoties, te transformeren en transmuteren tot Zielenwijsheid

Ik roep de Mensheid op: Om met ‘Mijn Liefde en Warmte’
Haar eigen fysieke, emotionele, mentale en spirituele lichaam lief te hebben, te koesteren, te bekrachtigen, te vitaliseren en te genezen van alle opgelopen trauma’s vanuit lafhartigheid & liefdeloosheid
Zodat men kan dienen als een gezond Goddelijk kanaal van Licht & Liefde tussen Hemel & Aarde

Ik, Moeder Maria, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de Heilige Drie-eenheid
Ik, Kwan Yin, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van alle levende wezens
Ik, Moeder Tara, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de heilige Elementen
Ik, Isis, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de Vrede op Moeder Aarde om open en ontvankelijk te zijn voor hercreatie
Ik, Maria Magdalena, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van al onze zielen broeders en –zusters, hier en overal die wachten op hereniging
Ik, Ashtatara, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van alle dolfijnen en walvissen om bruggenbouwster te zijn tussen Hemel & Aarde
Ik, Venus, vraag dit vandaag en elke dag hierop volgend
In naam van de Liefde en Godvruchtigheid

Moeder Hathor: door met ‘Mijn Liefde en Warmte’ de handen in één te slaan, kunnen we de Liefde vanuit Eenheidsbewustzijn op Moeder Aarde, jouw woonplaneet samen herstellen
En onze gezamenlijke droom uit laten komen

Zo waar ik zeg U:
Ik Ben één Hathor Bron vol van Moeder Liefde

Wie mij als een onvoorwaardelijke Moeder Hathor Bron aanvaardt
Wie zich  als een Kanaal van Licht & Liefde opent
Zal vanuit mijn Hathor Moederschoot eeuwig met liefde overspoeld, gesteund en bemind worden

AMEN                                      Klink nu 3x AUM

Ik Groet jullie vanuit de Moeder Bron van al het leven namens mijn zielen zusters Moeder Hathor, Moeder Maria, Kwan Yin, Isis, Maria Magdalena, Venus, Aphrodite, Ashtatare, Moeder Tara

Maria van der Geest
www.sterrenpoort.com