Categoriearchief: Energetische HuisReining

MP3: Crystal Skull LeMUria spreekt over de Volle Maan Meditatie 21 maart 2019

De MP3 staat verderop in dit Bericht, maar lees vooraf eerst het volgende:

21 maart 2019 wordt een hele bijzondere dag in de geschiedenis van Moeder Aarde, want op één dag is het zowel Volle Maan, Lente-Equinox met nog een 3-3-3 Portaal, voor jawel, de 3e keer deze maand. Hiermee wordt Veelvoudig ons Drievoudig (lees: man/vrouw/kind) Innerlijke Bewustzijn aangetrild om heilige verbindingen op een Goddelijk niveau te brengen. Het niveau van LeMUria waar de 3-3-3 frequentie ons trapsgewijs naar toe op wil tillen!

Doe dus alsjeblieft weer gratis mee aan mijn Wereldwijde Meditatie Oproep, om Moeder Aarde, jouw eigen LeMUriaanse afkomst, je  voorouders & jezelf te steunen in deze bijzonder heftige roerige TussenTijd op weg om Eenheidsbewustzijn te bevorderen, levend  op Moeder Aarde. Het meedoen op Afstand zal ook jou meer rust en warmte bieden, gedragen door mijn Kwan Yin Eenheids Veld vanuit LeMUria.


Profeet Elia Grot – Karmel Berg – Haifa – Israël

Op donderdagavond 21 maart 2019 van 20 – 21 uur, leid ik een grote LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantumhealing vanuit een hotel in Haifa, Israël, vlakbij de Grot waar de Profeet Elia zich schuil heeft gehouden, in een Drakenrots vlak aan de Middellandse zee. In deze krachtige omgeving hebben daarom ook Oma Anna & Moeder Maria gewoond. Ook Meester Jezus, Maria Magdalena hadden beide de leiding over een eigen groep mannelijke en vrouwelijke Apostelen. Zij namen hen regelmatig mee naar de Heilige Bergen in deze omgeving, omdat deze Bergen Grote Heilige Poorten (Toegangspoorten-Sterrenpoorten) waren tussen Hemel & Moeder Aarde met een verhoogde energie triling. Op deze Bergen ontvingen zij dan Boodschappen met antwoorden daarin uit de Spirituele Dimensies, bijvoorbeeld van de Profeten Elia en Mozes, maar ook van de Goddelijke Moeder LeMUria.


Hand van Meester Jezus

Alle deelnemers van mijn LeMUriaanse Groeps Afstand Kwantumhealing, die zich inmiddels opgegeven hebben, zullen met het Hoger Bewustzijn naar Israël meegenomen worden op 21 maart.
Afgestemd op elkaar zullen wij dan als één LeMUriaanse Moeder Lichtkring, hier samen onder leiding van Meester Jezus, als Oud LeMUriaan, de Heilige Drie-eenheid Vortex mogen gaan heropenen & activeren op de Kwan Yin Lemniscaat Drakenstroom.
Alle belangrijke Poorten bestaan altijd uit 3 gebieden die op elkaar afgestemd staan (dit vormt een Drie-eenheid).
De Hoofdvortex van het Luchtelement op Moeder Aarde, ligt in het gebied: 1) Egypte rond Gizeh, 2) Israël met haar Heilige Bergen, 3) Mount Sinaï en zal als Goddelijke LeMUria Toegangspoort gaan dienen om een Verruimend Kanaal te creëren om de Heilige Moeder Energie in de Kwan Yin Lemnisaat Drakenstroom te pompen.


Kwan Yin Drakinnen Lemniscaat met daarin de 4 Hoofdvortexen

Als jij mee doet op afstand door in Meditatie te gaan op 21 maart van 20-21 uur en je aandacht richt op mijn Sterrenpoort of Maria van der Geest, zal je zeker ’n uur lang ook aangeraakt worden door deze prachtige Moeder Maanenergie.
Wie zich opgeeft en voortaan mee doet eens per kwartaal? Wordt 3 maanden lang begeleid en gedragen door mijn Kwan Yin Moederveld en ontvangt hiervoor eens per kwartaal een op haar persoonlijkheid afgestemde en gecodeerdeMp3. Opgeven kan reeds voor 21 juni. Na betaling start de ondersteuning voelbaar!

Tot slot:

Weet dan ook dat vlakbij Haifa  de belangrijkste Michaël-Maria-Maria Magdalena(draken)leylijnen eindigen in Mediggo (het oude Armageddon) en dan afbuigen de binnenaarde in om uit te komen in het Versteend Hout Domein onder en rondom de  Uluru Rock.

Michaël-Maria -Maria Magdalena (Draken) Leylijn –
startend links bij Skellig Michel, een eilandje bij Ierland en uitkomend in het Karmelgebergte Israël

Hier aangekomen zal zij vanuit het Gouden Schelpenbewustzijn, eerdaags ook weer nieuwe opgewaardeerde Her-Scheppende LeMUriaanse coderingen omhoog gekaatst worden om nieuw leven elders te schenken. De Helende LeMUriaanse klanken zullen dan via het LeMUriaans uitgelijnde Bronnenstelsel letterlijk weer terugstromen in het bewustzijn van al het leven op Moeder Aarde. En Wie Weet ben jij ook wel zo’n LeMUriaanse gecodeerde ziel, die van oudsher wacht op een antwoord uit dit Gouden Schelpenbewustzijn in LeMUria! Hetzal je dan ná 21 maart 2019 in een Magische Stroomversnelling brengen. Let maar goed op! Aanvaard dit dan gewoon en barst niet in strijd uit met jezelf en je omgeving, als zich plotseling belangrijke veranderingen aandienen in je leven! Wees blij en Dankbaar!

Om je hierbij een flinke steun in de rug te geven, wil het Uluru Rock Bewustzijn via de Crystal Moeder Skull LeMUria, & Moeder Hathor, die zich continue verplaatst van rots naar berg etc., over heel Moeder Aarde, een belangrijke Boodschap aan jou doorgeven. Dit is voor de luisteraar meteen een 2e LeMUriaanse Inwijding dit jaar. Ga er dus even goed voor zitten als je onderstaande MP3 afspeelt, anders zal zij zich niet goed met je kunnen verbinden. Daarom  is het ook aan te bevelen om krachtige mee te gaan zingen met de Gaté Gaté Mantra, waarmee onderstaande MP3 opname opstartte.

Hierbij voeg ik graag een Gebed toe gericht aan de Moeder der Moeders: Anna, de Moeder van Maria en Oma van Meester Jezus

Lieve Anna

Lieve Anna, je bent van Oorsprong een LeMUriaanse Ziel
de Moeder der Moeders, een Moederhart vol van Vrede

Je brengt Harmonie en Blijheid, waar nog onenigheid is
Je brengt Warmte en Moederliefde, waar nog eenzaamheid is
 En waar verdriet is, schenk jij ons weer Hoop

Lieve Moeder Anna
Ik vraag je om jouw Sterren Mantel der Liefde
Om mijn schouders heen te slaan
Zodat ik werkelijk durf te stralen en te Zijn wie ik werkelijk ben
Dan pas kan ik mijn Passie weer volledig leven

En net als jij een Liefdesstroom vol Zonneschijn, Begrip & Compassie
vanuit mijn gevulde Gouden LeMUriaanse Hart
over en door heel Moeder Aarde laten stralen
Naar alles wat leeft en mijn Pad kruist

Lieve Moeder Anna
Ik vraag je jouw Sterren Mantel der Liefde
ook om de schouders van alle overige Oud LeMUrianen te leggen
Met name om hen, die zich eenzaam en alleen voelen
Die in angst, verdriet of armoede leven

Zodat de Liefde van Vrijheid, Vrede, Mededogen & Barmhartigheid
vanuit jouw Moeder Tempel van LeMUria
ook alle LeMUriaanse Harten zal bereiken, vervullen en doen stralen
Tot wij allen weer verenigd als één LeMUraanse Familie 
op Moeder Aarde in Vrede zullen asamenleven

Dit vraag ik namens mezelf, alle Oud-LeMUrianen
als mijn Gouden SterrenZielzelf in LeMUria

 Maria van der Geest – Sterrenpoort

www.sterrenpoort.com

Energetische HuisReinigingen doen wonderen!

Door mijn Draken een Energetische Kwan Yin HuisReiniging te laten uitvoeren, geleid vanonder uit het Uluru Rock Domein van het Versteend Hout, zal jouw huis en woonomgeving met heel veel Moederliefde, een flinke LeMUriaanse Reiniging en Energie booster ontvangen.
De Toonzetting zal op positieve wijze het leefklimaat van je woning als van de omgeving, op wonderlijke wijze aanpakken. Denk hierbij ook aan slepende ziektes en andere gezondheidsklachten die maar niet over willen gaan!

Waar je ter wereld ook woont!
In Nederland, België, China, Nieuw-Zeeland, V.S. etc?
OVERAL KAN IK OP AFSTAND NU WEER MIJN LEMURIAANSE KWAN YIN DRAKEN TONEN LATEN WEERKLINKEN.

WACHT NOOIT TE LANG ALS JE VOELT DAT ER VAKER PLOTSELING ONRUST, ZIEK ZWAK OF MISSELIJKHEDEN IN JE GEZIN ONTSTAAN, IEMAND ZOMAAR HOOFDPIJN KRIJGT, NEERSLACHTIG WORDT TOT DEPRESSIEVE GEVOELENS AAN TOE etc!
Het zijn dan ouderwetse binnendringers die alleen met heel veel Draken Licht & Moeder Kwan Yin Liefde verdreven en uitgezet kunnen worden.


HIERVOOR BEN IK SPECIAAL VANUIT DE LEMURIAANSE PIRAMIDE KWAN YIN DRAKENTEMPEL OPGELEID OM TE HELPEN BIJ DE ONTMANTELING VAN TEGENKRACHTEN TEN BEHOEVE VAN IEDERS WELZIJN.

AANBIEDING TOT EN MET FEBRUARI
HuisReiniging op AFSTAND i.p.v. € 111 nu tijdelijk € 88
Voor meer gegevens? Lees mijn hele bericht!

Hiervoor kan je kiezen uit twee mogelijkheden

1) LeMUriaanse HealingsReiniging op afstand vanuit Oegstgeest.
Na opgave leg ik tijdens de eerste volgende Volle Maan sessie contact met het opgegeven adres, waarvoor betaald is. Moeder Kwan Yin zal samen met haar Draken, geleid door de magische Tovernares Merlina, de Groene man & Vrouw en vele andere natuurwezentjes, jouw woonomgeving gaan doorlichten, waarna er een ‘ontruimingsplan’ wordt opgezet.
Na het opstarten ontvang ik dan meestal binnen een week de Boodschap hoeveel tijd zij denken nodig te hebben. Soms 1 maand tot soms zelfs wel een half jaar.
Dit meld ik de aanvrager dan meteen, zodat men weet dat er veel beweging in en de woning voelbaar kan zijn.
Als het vervolgens helemaal is afgerond, ontvangt de opdrachtgever hiervan bericht via de mailbox.

2) Op verzoek kom ik soms in Nederland persoonlijk op Huisbezoek als dit binnen een straal van 50 km ligt. Ik zal daar enkele uren verblijven om alle vertrekken te schonen. Soms ook even in de tuin of schuur kijkend. Het is dus duidelijk dat ik dan ieders toestemming moet hebben om hier vrijelijk rond te kunnen gaan. De Energetische HuisReiniging loopt daarna gewoon door, maar voor mij is het dan klaar.

Mijn vaste Tarief is € 111
+ € 0,33 per km retourkosten bij HuisReiniging aan huis binnen 50 km

LET OP AANBIEDING: Tot en met februari 2019 is de prijs van de LeMUriaanse Energetische Kwan Yin HuisReiniging op ASTAND éénmalig in de aanbieding voor € 88. Telkens tijdens een Kwan Yin VOLLE DRAKEN MAAN worden de HuisReiningen via afstandshealing opgestart.

Vraag nu alvast aan via Maria@sterrenpoort.com en maak € 88 over op mijn bankrekening NL27 ABNA 0836 2524 97 ten name van M.J.A. van der Geest-Derksen, onder vermelding van Kwan Yin HuisReiniging op Afstand vanuit Oegstgeest – Nederland.
BIC ABNANL 2A

Het resultaat afhankelijk van de aanwezige problematiek kan zijn:
* Betere communicatie onderling
* Minder overlast van kosmische verstoring in de aarde
* Kinderen die minder bedplassen of angstig dromen
* Veel minder opkomende onrust ervaren of onverklaarbare angstgevoelens & stress in huis
* Betere werk en leer resultaten door een betere concentratie
* Betere nachtrust ETC!

Wat doe ik zoal?
* Ik verhoog de energie in jouw huis met sprongen.
* Ik ontstoor alle gaten en hoeken van het huis, waar enigszins maar verkeerde kosmische energieën ronddolen * Dit doe ik zonder gebruik te hoeven maken van allerhande foefjes of technische hulpmiddelen.
* Ik laat ronddolende aardewezentjes en naargeestige entiteiten omringd worden door mijn drakenvrienden en vriendinnen. Ze worden daarna vrolijk meegenomen naar het Licht.

Tot aan het ontstaan van de mensheid op Moede Aarde zal ik jouw woonplek, of van diegene waarvoor je het verzoek ingediend, terug gaan. Daarom gaat er vaak geruime tijd overheen voordat het helemaal klaar is.

Skull Merlijn omringd door zijn magische tovenaarskring@sterrenpoort.com

Voorbeeld: Een maand geleden was ik in een slaapkamer van een huis en daar liep zo maar een ‘verbindings kanaal’ dwars doorheen die twee dimensies met elkaar verbonden. Een soort sluis als het ware liep hier al een weg. Eeuwenlang liepen hier allerlei overgegane dieren elkaar op te jagen, best angstaanjagende taferelen nam ik waar.
Ik kan je verzekeren dat dit de nachtelijke rust behoorlijk zal verstoren.

Wat vaak verder nog een negatieve sfeer in huis of werk kan veroorzaken:
* Door vele generaties heen overleden bewoners op die woonplek, * Ernstig zieken die hier woonden
* Drugs gebruikers
* Mensen met ernstige depressies, paniekaanvallen
*Het in stilte waarnemen van hinderlijke ongepaste geluiden
* Personen die in deze regio van de woonplaats (soms door oorlog) op een nare wijze om het leven zijn gebracht
Allen laten hun energetische naargeestige sporen achter.
Dit gaat dus heel ver terug in de woongeschiedenis, verder terug dan waar de geschiedenisboekjes ons over kunnen vertellen.

Ter bescherming en om de Trillingsfrequentie te verhogen, neem ik een gewijde Kwan Yin kaars van de Sterrenpoort mee. Na afloop heeft men de mogelijkheid deze te kopen voor € 11.

KWAN YIN
LEMURIA MOEDERGEBED

Lieve goddelijke LeMUria Moeder Kwan Yin
Uw schoonheid roep ik aan
om in mijn onderbewustzijn plaats te nemen
Zodat ik me dagelijks door U, Goddelijke Moeder Kwan Yin
volledig omarmd, verwarmd en gesteund kan voelen
Waardoor ik in uw moederlijke aanschijn zal ervaren
hoe het is om volledig gelukkig te zijn

Machtige Moedergodin Kwan Yin
met duizend armen en ogen
Schenk mij uw vruchtbaarheid,
uw liefde, troost en barmhartigheid

Dat mijn hart, geest en daden in Liefde mogen uitgroeien
tot een goddelijke Harmonieuze Eenheid
Zodat ik net als in de vervlogen Tijd van LeMUria
zal stralen als een Drie-Eenheid
van duizend gouden zonnen

Dit vraag ik voor het Kristal & MineralenRijk
Alle Dieren- en Plantenwezens
Alsook voor mijn voorouders en nageslacht
Voor  alle slachtoffer- en daderrollen die ik heb doorleefd
 
Dit vraag ik Goddelijke Moeder Kwan Yin
Vanuit Goddelijke Harmonie & Respect,
In Liefde & Eenheid verbonden met alle
Kristallijnen Draken Tempels in LeMUria

Voor eeuwig
AMEN

@Maria van der Geest
 

www.sterrenpoort.com