Categorie archief: Aquarius mens

Andara Obsidiaan: LeMUriaans Waterman MoederKristal 21 jan/21 febr 2018

Naar aanleiding van mijn document in mijn Nieuwsbrief van febr, over de  Lemuriaanse afstands groepshealingen in 2018, met daarin opgenomen een tabel,  zal ik maandelijks schrijven over de activatie van een LeMUriaans Moeder Kristal.

In heel 2018 zal de inwerking van het MoederMaanlicht, nauw verbonden aan LeMUria, overal op aarde extra krachtiger voelbaar worden.
Het Andara Obsidiaan dient in deze Aquarius-Waterman maand
van 21 januari – 21 februari als mijn Moederkristal. 

Het LeMUriaans Andara Obsidiaan en aanverwante blauwe (half-)edelstenen, zullen dit jaar dieper geactiveerd worden en haar LeMUriaanse wijsheidscoderingen vrij gaan geven. Dit zal tot gevolg hebben dat we meer openlijk uit zullen durven komen voor onze eigen mening. Dit zal leiden tot meer inzichtelijk vermogen alsook een nieuwe actieve ascensiegolf te weeg brengen. 

LeMUriaans Andara Obsidiaan biedt

  • Zuivering van ruimtes en biedt goddelijke bescherming tegen negatieve entiteiten: ideaal hulpmiddel om ook in een slaap-, woon-, studeerkamer en praktijkruimte neer te zetten
  • Het zuiver openlijk leren  uitspreken van jouw heilige wil & waarheid
  • Biedt constant Healing voor alle chakra’s, zowel op fysiek, emotioneel, mentaal als psychisch terrein
  • Werkt bijzonder verhelderend & bewustzijnsverruimend in op Lichaam, Ziel & Geest
  • Bijzonder geschikt bij Meditatie
  • Bevordert ieders spirituele & mentale groei en inzicht.
  • Fantastisch kristal om tijdens studie en bij wetenschappelijk onderzoek te gebruiken

Op de 21e van iedere maand in 2018 zullen er mede, via mijn Sterrenpoort Afstands GroepsHealingen, op magische wijze frequentie verhogingen, activaties en up-grades gaan plaats vinden in het LeMUriaanse Kristalbewustzijn op Moeder Aarde.
Onder invloed van mijn Blauwe Goddelijke Moeder Maria-LeMUria-Hathor verbinding zal dit tot stand worden gebracht.
Op krachtige wijze zal zij garant staan voor de wedergeboorte van
LeMUria (ook Lemurië genoemd) op Moeder Aarde.

Weet dat er ook voor jou, via mijn verbinding met Moeder Maria en Moeder LeMUria, heel veel gecodeerde helende kristallen in mijn Sterrenpoort webshops liggen te wachten.


Foto: LeMUriaans Andara Obsidiaan

Het Andara Obsidiaan geeft meer houvast en balans, geeft steun bij een te grote mentale druk, bevordert de werking van het 3e oog en brengt rust en orde aan. Zeer geschikt om zich te dragen of ergens neerzetten in de werk, slaap of woonomgeving.

Mijn Kristallen en kristallen Schedels zijn verbonden met het LeMUriaanse KristalRijk.  Zo connecten mijn blauwe Andara Obsidiaan schedels allen met Moeder Maria of de Aartsengel Michaëlle.

 

Andara Obsidiaan absorbeert tegelijk het Moeder Maan- en Vader Zonlicht, waarna ze dit eenheidslicht ook nog eens voortdurend in het rondte reflecteert. Hierdoor heeft Andara Obsidiaan een dubbele reinigende functie als ook ’n extra diep inwerkende helende functie. Eerst zuivert het de plek waar het voor ingezet wordt, waarna het meteen er achteraan kristal zuiver licht in schijnt.

De kracht van het Moeder Maanlicht is zo maagdelijk rein en scherpzinnig, dat zij als vaandeldraagster kristal en steensoort kan worden gezien van het Oude LeMUria.

Per seizoen varieerde de absorptie van het aangeboden licht, maar nimmer de oer kristallijnen werking, welke krachtig en stabiel was.

Alle Andara Obsidianen hebben een extra krachtige helende  werking, omdat mijn Sterrenpoort ligt, waar vanaf den beginne de  Moeder Maan energie binnen straalde op Moeder Aarde. Al mijn kristallen zijn daarom doorvoed van Moeder Maan energie én verlaten mijn kristalshop niet zonder dat ze geactiveerd en gecodeerd zijn voor hen die ze aanschaft.

De helder blauwe kristallen zijn uitermate geschikt om je dieper af te leren stemmen op de heldere blauwe kristallijnen grotten en Blauwe Kristal Moeder Tempel van LeMUria. Het weer, de lucht en de zeeën, zien er in de kristallijnen blauwe binnenwereld van LeMUria net zo stralend uit, als in een heldere Andara Obsidiaan. Met dien verstande dat ze telkens iets van tint blauw kunnen verschillen als het licht, de getijden en de seizoenen wisselen.

Het Andara Obsidiaan bewustzijn heeft aeonen lang op Moeder Aarde bijgedragen aan het vormen van de LeMUriaanse Andara Obsidiaan Healing Tempels in de binnenaarde . Haar functie was om de trilling van de 1e goddelijke Blauwe Moeder Straal aan te trekken, waarmee de alsmaar barende wereldzeeën aanhoudend opgeladen moesten worden. Hoge priesteressen hielpen hierbij en stonden in contact met hemelse wezens van Licht, die in later tijden op Moeder Aarde ook als hoge sjamanen en medicijnvrouwen incarneerden en ook toen weer in dienst waren van de kosmos. Zij herkenden deze trillingen van de elektromagnetische krachten van Andara Obsidiaan. Het is daarom al duizenden jaren in gebruik als een Sjamanensteen met een hoog helend scheppend vermogen.

Al mijn blauwe kristallen mogen in het Aquarius Tijdperk voor de Aquarius mens ingezet gaan worden om haar Oude LeMUriaanse Aqua Trilling van onder uit de Scheppende LeMUriaanse grotten, die dienen als Moeder Water Tempels, terug te brengen in ons aller bewustzijn.

Wil jij ook jouw LeMUriaanse (tweeling)zielendeel terug in jouw bewustzijn? Doe dan zo vaak als je kunt mee op de 21e van de maand aan mijn Afstands GroepsHealing . Dan krijg ook jij, van onder uit de Moeder Tempels, een ouderwetse LeMUriaanse booster samen met al jouw kristallen, die ook meeliften in de up-grade die ik via mijn Sterrenpoort voor Moeder Aarde mag ontvangen. Aanmelden is mogelijk door gebruik te maken van onderstaand formulier en € 22 over te maken op NL27 ABNA 08362524 97 t.n.v. M.J.A. van der Geest-Derksen.

www.sterrenpoort.com

Immuunsysteem

De eerste mensen die versneld aan het ascenderen zijn, de zogenaamde koplopers onder de lichtwerkers, brengen versneld hun ziel en geest tot ontwikkeling d.m.v. een bewustwordingsproces. Zij zullen hierdoor ook dieper in contact worden gebracht op de diepere dimensies van het leven. Dit vergt veel van ons fysieke lichaam, waardoor het belangrijk is te werken aan een zo goed mogelijk werkend immuunsysteem. De milt en de thymus zijn de belangrijkste chakra’s voor het immuunsysteem. Deze beschermen het lichaam tegen indringers als virussen, bacteriën, ruimt op en houdt jong! De huidige medische wetenschap houdt zich voornamelijk nog steeds bezig met dit eerste immuunsysteem.

Er bestaan 3 type mensen:

De Persoonlijkheidsmens: is een mens die vanuit zijn lagere wil leeft, zich door zijn persoonlijkheid volledig laat leiden. Dit komt door zijn 7-voudig bewustzijn met 7 hoofdchakra’s. Dit is nog een Vissentijdperk persoon. Dit is het overgrote deel van de bevolking en staan Ik gerelateerd in het leven en zijn materie gericht ingesteld. Ze hebben zich nauwelijks diepere inzichten en wijsheden eigen gemaakt. Deze op zichzelf gerichte Persoonlijkheidsmens heeft in het leven voldoende aan het eerste Immuunsysteem om het lichaam in stand te houden.

De Kosmisch verrijkte mens: is van oorsprong een wetend mens met een 13-voudig bewustzijn met 13 chakra’s. Dit noemen we het Aquarius mens. Deze mens gaat het bewustzijn ontwikkelen door te gaan leven vanuit zijn hogere wil. Dankzij de beschikbaarheid van zijn 13 chakra’s, is het proces ingang gezet om zich weer bewust te worden van zijn wetendheid, zijn hogere en geestelijke kwaliteiten, 13-voudig bewustzijn. Dit heeft tot gevolg dat de Kosmisch verrijkte mens niet meer alleen met zijn kleine Ik en de materie bezig is, maar zich ook bewuster is gaan worden van de grotere context van het leven, de onderlinge verbondenheid van alles. Ook wel eenheidsbewustzijn of Christusbewustzijn genoemd en wil bijdragen aan het grotere geheel. Men vraagt zich steeds meer af: ‘Hoe kan ik me gaan inzetten voor het welzijn van alles wat leeft?’ Als deze overstap naar de Kosmisch verrijkte mens bewust in gang wordt gezet dan wil een tweede Immuunsysteem zijn intrede doen in het lichaam . Dit is een meer verhoogd immuunsysteem, waardoor we al maar beter bestand worden tegen de hogere energieën uit hogere kosmische rijken. Het tweede immuunsysteem wordt via een miltchakra activatie verder geopend, waardoor het door een verhoogde instroming van leukocyten (witte bloedlichaampjes) beschermt tegen een mogelijke overbelasting en kan zorgen voor een verhoging van de weerstand, zodat we gezond blijven als we ons geestelijk verder ontplooien. De milt beschermt dan met name het zenuwstelsel, we worden weerbaarder, minder stressgevoelig, dus stabieler, minder last van allergieën en voedselintolerantie wat neerkomt op een verbeterende levenskwaliteit. Dit komt weer ten goede aan de spirituele groei op weg naar een Hoger wetend mens.

Een Hoger wetend mens heeft de universele Hogere waarheid van het leven begrepen, doorgrond en gerealiseerd. Ook wel eens Gerealiseerde mens genoemd. Als deze de hele inwijdingsweg heeft eigen gemaakt is, wordt ze uitgenodigd om als Hoger wetend mens de goddelijke evolutie binnen te gaan. De Hoger wetende mens heeft de engelen status, het oorspronkelijke goddelijke zijn weer bereikt en leeft als een gewoon mens tussen de mensen in. Wel krijgt een Hoger wetend mens hogere opdrachten uit te voeren. Ze krijgen als taak bij te dragen aan de evolutie, door als een bewuste schepper te helpen de eenheid op aarde te vergroten . Zij zullen werkzaam zijn op vele gebieden om zo ook het zelfhelende vermogen te vergroten van het immuunsysteem. Hiervoor is een derde werkend immuunsysteem nodig om het lichaam bestand te maken tegen de nog Hogere inwerkende kosmische energieën die binnen zullen gaan te stromen. Ook deze lopen weer via de milt en thymuschakra. Er zullen meer mensen gaan komen die dit stadium zullen bereiken.
Een Hoger wetend mens staat voor een prachtige taak om deze enorme sprong in de evolutie te mogen helpen uit voeren.

Ik geef in mijn Hathor Kristal Healing Praktijk regelmatig een groeps Healing Meditatie speciaal gericht op uw immuunsysteem en bewustzijnsverhoging. Zie voor data http://www.sterrenpoort.com of schrijf u in voor mijn nieuwsbrief om op de hoogte te worden gehouden.

Een heel inspirerend boekje over dit onderwerp is ooit geschreven door: Sonia Bos: Verhoogde weerstand inclusief cd. Zie www. Soniabos.nl